Преглед на файлове

Add ffmpeg and dependent packages as well as LD_LIBRARY_PATHs (#3276)

This change adds mp4 support confirmed on Heroku-16 stack.
tags/v1.4rc4
Daigo 3 Dango преди 2 години
родител
ревизия
f5c3d20e9c
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .profile
  2. +3
    -0
      Aptfile

+ 1
- 0
.profile Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/app/.apt/lib/x86_64-linux-gnu:/app/.apt/usr/lib/x86_64-linux-gnu/mesa:/app/.apt/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio

+ 3
- 0
Aptfile Целия файл

@@ -1,2 +1,5 @@
protobuf-compiler
libprotobuf-dev
ffmpeg
libxdamage1
libxfixes3

Loading…
Отказ
Запис